Czy dropowanie na putting greenie jest dozwolone?

Kto pyta, nie błądzi. Ta stara prawda doskonale sprawdza się także w golfie, szczególnie w przypadku reguł. O pomoc w odpowiedzi na pytania o reguły poprosiliśmy naszą ekspertkę, Jolę Makuch, która jest sędzią golfowym z certyfikatem R&A.

 

PYTANIE: Czy dropowanie na putting greenie jest dozwolone?

ODPOWIEDŹ: Czasami tak. Istnieje kilka sytuacji, w których dropowanie piłki na obszarze putting greenu jest dozwolone. Przedstawię dwie, które zdarzają się najczęściej, pozostałe są wyjątkowo rzadkie, występują przy nietypowych konfiguracjach putting greenu i hazardów.
Pierwszy przypadek dotyczy uwolnienia piłki z bocznego hazardu wodnego wg Reg. 26-1c „Dropowanie w strefie dwóch kijów”. W tej procedurze są dwa warunki do spełnienia: piłka musi być wydropowana w obrębie dwóch długości kija od miejsca, gdzie po raz ostatni przecięła granicę hazardu i nie bliżej dołka. Wynika z tego, że jeżeli taka strefa dropowania  wypada na obszarze putting greenu, zawodnik ma prawo z tego skorzystać.

Druga sytuacja dotyczy piłki nie do zagrania i uwolnienia według Reg. 28 c – zdropowania piłki w obrębie dwóch długości kija od miejsca, gdzie oryginalna piłka leżała, lecz nie bliżej dołka. Na przykład: piłka zatrzymała się w korzeniach drzewa rosnącego w pobliżu putting greenu, zawodnik decyduje, że piłka jest nie do zagrania, wybiera zatem powyższą opcję uwolnienia z uderzeniem karnym. Podobnie jak w punkcie pierwszym, jeżeli ta strefa wypada na putting greenie, zawodnik ma prawo wydropować piłkę na greenie.

Inaczej jest w przypadkach uwolnień bez kary: od sztucznego utrudnienia nieruchomego, od nienormalnych warunków ziemnych, czy  niewłaściwego putting greenu. W opisach tych procedur jest wyraźnie zaznaczone, że najbliższy punkt uwolnienia nie może znajdować się w hazardzie lub na putting greenie. Ponad to, jeżeli po wydropowaniu piłka wtoczy się do hazardu lub na putting green, dropowanie musi być powtórzone bez kary (Reg.20-2c).

[fot]fot. shutterstock.com [/fot]